This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.

 

Choosing My Religion – Uskontoja jäljittämässä

 

Katso video Kiasman näyttelystä
Vertaile uskontoja verkkosivustolla.

Mediataiteilijan näkökulma maailman pääuskontoihin.
Ensi-ilta helmikuussa 2009 Nykytaiteen museossa Kiasmassa Helsingissä.


Projekti sisältää

– kiertävä museonäyttely (70 valokuvaa, 12 maalausta, vuorovaikutteisia mediainstallaatioita, uskontojen esineitä, 2 dokumenttielokuvaa)

– verkkosivusto www.maritaliulia.com/cmr. Sivustolla pääuskontojen tietopaketti. Rinnakkain tarkasteltavat uskonnot ovat kristinusko, juutalaisuus, islam, sikhiläisyys, hindulaisuus, buddhalaisuus, kungfutselaisuus, taolaisuus ja shintolaisuus.

– taidekirja Choosing My Religion – Uskontoja jäljittämässä saatavana verkkokaupasta. Kustantaja Maahenki, 2009.


Kuvaus

CMR jakaantuu taiteelliseen ja tiedolliseen osuuteen. Näistä taiteellinen puoli keskittyy uskontojen elämyksellisyyteen ja niihin liittyvään vahvaan kokemuksellisuuteen. Tiedollinen puoli nostaa esiin uskontojen roolin ihmisten henkisinä työkaluina.

Marita Liulian näyttelyn lähtökohtana on ollut hänen kiinnostuksensa erilaisiin kulttuureihin. Japanissa oleskellessaan Liulia tajusi, ettei voisi ymmärtää japanilaisuutta, ellei tutustuisi paikallisiin uskontoihin. Uskonnot ovat tiukasti kietoutuneita kulttuureihin; ihmisten kieleen sekä tapaan ajatella ja hahmottaa maailmaa. Ne ovat myös vaikuttaneet vahvasti taiteisiin ja esimerkiksi länsimaista kuvataidetta on vaikea ymmärtää ilman tietämystä kristinuskosta. Tarve tietää toinen toistemme kulttuureista – toistemme uskonnoista – on lisääntynyt globalisoitumisen ja ihmisten liikkumisen myötä. Tietous uskonnollisista taustoista auttaa meitä kohtaamaan ulkomailla tapaamiamme ihmisiä, mutta myös enenevässä määrin tarvitsemme tätä tietoa naapureidemme tai sukulaistemme kanssa, jotka eivät enää itsestään selvästi välttämättä ole luterilaisia.

Vahvasti visuaalisessa näyttelyssä Marita Liulia on hyödyntänyt eri tekniikoita. Suurten maalausten, valokuvien ja installaatioiden lisäksi esillä on kaksi dokumenttia näyttelyn taiteellisista prosesseista sekä tietokoneet, joiden kautta kävijät voivat tutustua näyttelyn nettisivuilla olevaan tiedolliseen verkkoteokseen. Liulian lähestymistavassa uskontoihin kulkee koko ajan mukana myös naisen näkökulma. Valokuviensa mallina esiintyvä taiteilija on sijoittanut itsensä rooleihin jotka perinteisesti ovat miehille varattuja. Pyhän kirjan tulkitsijan tai rituaalien johtajan tehtävät ovat normaalisti naisilta poissuljettuja tapoja osallistua uskonnon yhteisölliseen harjoittamiseen.

(Joanna Kurth, intendentti, Wäinö Aaltosen museo)


Työryhmä

Hemmo Hytönen, Jakke Kastelli, Juha Vakkila, Tiina Porthan, Terhi Utriainen, Virpi Pahkinen, Kaisa Blomstedt, Tiina-Maija Lehtonen, Liisa Heikkilä-Palo, Raija Kallioinen, Riikka Löytökorpi, Michael Garner, Kalle Niemi, Matti Knaapi, Johan West, Sari Lindell, Stella Bottai, Paula Turku, Petri Kuokka, Juha Ferin


Tuotanto ja yhteystiedot

Marita Liulia, Medeia Oy
tel +35840 833 89 44
mail(a)medeia.com


Yhteistyökumppanit

Nykytaiteen museo KIASMA, Tampereen taidemuseo, Wäinö Aaltosen museo, Kuntsin modernin taiteen museo, Vantaan kaupunki, Suomen kulttuurirahasto, Opetusministeriö, AVEK, FRAME, Kordelinin säätiö, Taiteen keskustoimikunta, Maahenki Oy

Finnish Foundation for the Visual Arts, New York, USA, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Rome, Italy, Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA, Youkobo Art Space, Tokyo, Japan