BOOKS

KIRJAT

Pauli Sivonen and Arja Maunuksela: Marita Liulia
"In investigating her professional image, we have studied press clippings about her from the mid-1980s to the present day. They show her to be an artist who has pursued her career with a sense of purpose, continuously seeking new forms of expression and new audiences for her works. We have also interviewed her and studied published research on her work." Purchase this book

Marita Liulia: Golden Age
"Containing texts and photographs by Marita Liulia, Golden Age tells about the golden age of this internationally successful artist, her new works and her relationship with Finland nearing its centennial of independence. Golden Age also refers to the artist’s creative period and gold as a feature shared by her new works and appearing in them in various forms and meanings." Purchase this book

Pauli Sivonen ja Arja Maunuksela:  Marita Liulia

"Lähtiessämme avaamaan Liulian taiteilijakuvaa olemme käyneet läpi hänestä kirjoitettuja lehtileikkeitä 1980-luvun puolivälistä näihin päiviin. Niissä Liulia näyttäytyy uraansa määrätietoisesti luovana taiteilijana, joka hakee koko ajan teoksilleen uusia ilmaisumuotoja ja yleisöjä. Olemme myös haastatelleet Liuliaa ja tutustuneet hänen taiteestaan julkaistuihin tutkimuksiin." Hanki kirja

Marita Liulia: Kultakausi / Golden Age
"Marita Liulian kirjoittama ja kuvaama Kultakausi kertoo kansainvälisesti menestyneen taiteilijan kultakaudesta, uusista teoksista ja suhteesta satavuotiaaseen Suomeen. Liulian oma kultakausi on tuottanut maalauksia, valokuvia, elokuvia ja esityksiä. Kultakausi viittaa myös taiteilijan luomiskauteen ja Liulian uusia teoksia yhdistävään kultaan, jota nähdään teoksissa monessa muodossa ja merkityksessä." Hanki kirja

  CONTACT | YHTEYDET | コンタクト

         

                 marita(a)maritaliulia.com    +358 40 833 8944

    • Facebook - Black Circle
    • Pinterest - Black Circle
    • LinkedIn - Black Circle

    Web design by Pia Reunala /  Piaf Digital Oy