top of page

My multimedia works, videos, photographs and shows demand strict planning and arrangements. In comparison to multimedia, paintings are by nature successful only when you do not plan anything and your mind is peacefully empty. Then the painting creates itself. Dancing and moving around are great ways to free your mind. This painting dances around its red dot. The red dot may be zen – all or nothing. 

Multimediateokset, videot, valokuvat ja esitykseni vaativat tarkkaa suunnittelua ja järjestelyjä. Näistä poiketen maalaus onnistuu vasta kun ei suunnittele mitään, ja mieli on rauhallisen tyhjä. Silloin maalaus synnyttää itse itsensä. Tanssi ja liikkuminen ovat mainioita keinoja mielen vapauttamiseen. Tämä maalaus tanssii, punaisen pisteensä ympärillä. Se punainen piste lienee zen – ei mitään ja kaikki. 

RED DOT |

PUNAINEN PISTE

Pigments, lava and acrylic on canvas
Pigmentit, laava ja akryyli kankaalle
200 x 150 cm, 2016

Inquire for availability >

Tiedustele teoksen saatavuutta >

bottom of page