top of page
Anchor 1

MARITA LIULIA – GOLDEN AGE | KULTAKAUSI

Marita Liulia is an internationally renowned and exceptionally versatile artist and director. She has been invited to hold a solo exhibition in Serlachius Museum Gösta from 5 November 2016 until 23 April 2017. Liulia’s theme is Golden Age, with which the museum will launch its Finland 100 Years celebrations.
 

Golden Age refers to the creative period of the artist, because the exhibition will present around one hundred new works: paintings, photographs, short films and sculptures. Gold, which connects the works, is seen in many forms and meanings. In Finnish art, the term Golden Age refers to the period prior to Finland’s independence, when artists created a Finnish identity for the country. For a dialogue with her own works, Liulia has selected master works of the Golden Age from Serlachius Museums’ collection. Also on display will be Helene Schjerfbeck’s painting The Red Haired Girl II, only recently acquired by Gösta Serlachius Fine Arts Foundation.
 

Liulia defines Finland’s second Golden Age as the period from the 1970s, when a small country rose quickly to become one of the world’s most advanced and affluent nations.
 

“But what does Golden Age mean today? Does art create a national wellbeing that is mental, physical, economic and communal? Or in an era of individualism, is Golden Age also personal?” asks the artist.
 

Liulia’s large-scale paintings, often created with her bare hands, are inspired by Finnish nature. World events, democratic crises, natural disasters, bomb strikes and the plight of refugees are also present in the works. The stories associated with the paintings are presented both in the exhibition and in a book Golden Age, published simultaneously.
 

Part of the exhibition is a series of portraits of new and indigenous Finns. The photographs have been taken at the artist’s black table, where the turning points and golden ages of life have been discussed.
 

“Great insight is often preceded by disaster,” observes Liulia. “People are stories, and every story is fascinating. Now the time arrived to focus on Finnishness,” says the artist, who has travelled the world her entire adult life and has exhibited her works in 50 countries.
 

A series of short films and a large sculptural installation have emerged alongside the photographs and paintings. Marita Liulia works in a museum the same way as she does in a theatre, so the exhibition under preparation is an experiential, holistic work of art, in whose creation a scenographer and light designer have participated.

 

Marita Liulia: Golden Age
Solo exhibition

Serlachius Museum, Art Museum Gösta, Mänttä, Finland

November 5, 2016–April 23, 2017 

Watch the video: "Golden Age, interview of Marita Liulia" (with English subtitles). 

Marita Liulia on kansainvälisesti tunnettu ja poikkeuksellisen monialainen taiteilija ja ohjaaja. Hänet on kutsuttu pitämään yksityisnäyttely Serlachius-museo Göstassa 5.11. 2016–23.4. 2017. Liulian teema on Kultakausi, jolla museo käynnistää Suomi 100 vuotta -juhlakauden.

 

 

 

 

 

 

Kultakausi viittaa taiteilijan luomiskauteen, sillä näyttelyyn tulee esille satakunta uutta teosta: maalauksia, valokuvia, lyhytelokuvia ja veistoksia. Teoksia yhdistävää kultaa nähdään monessa muodossa ja merkityksessä. Suomen taiteessa kultakaudella tarkoitetaan maamme itsenäistymistä edeltänyttä ajanjaksoa, jolloin taiteilijat loivat maalle suomalaista identiteettiä. Liulia on valinnut vuoropuheluun omien teostensa kanssa Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmista kultakauden mestariteoksia. Esille tulee mm. Serlachiuksen vastikään hankkima Helene Schjerfbeckin Punainen pää II -teos.

Suomen toiseksi kultakaudeksi Liulia määrittelee ajan 1970-luvulta lähtien, jolloin pieni maa ponnisteli nopeasti maailman kehittyneimpien ja vauraimpien maiden joukkoon.

– Mutta mitä kultakausi tarkoittaakaan nykyajassa? Luoko taide nyt kansallista hyvinvointia, joka on sekä hengen, kehon, talouden että yhteisön hyvinvointia? Vai onko individualismin aikakaudella kultakausikin henkilökohtainen? taiteilija kysyy.

Liulian suurikokoiset, usein paljain käsin tehdyt maalaukset ovat saaneet inspiraationsa Suomen luonnosta. Teoksissa ovat läsnä myös maailman tapahtumat, demokratian kriisi, luonnonkatastrofit, pommi-iskut ja pakolaisten hätä. Maalauksiin liittyvät tarinat ovat esillä sekä näyttelyssä että samanaikaisesti julkaistavassa Kultakausi-kirjassa.

Osana näyttelyä on muotokuvien sarja uus- ja kantasuomalaisista. Valokuvat ovat syntyneet taiteilijan mustan pöydän ääressä, jossa on keskusteltu elämän käännekohdista ja kultakausista.

– Suurta oivallusta edeltää usein katastrofi, Liulia pohtii. Ihmiset ovat tarinoita, ja jokaisen tarina on kiinnostava. Nyt tuli aika keskittyä suomalaisuuteen, sanoo koko aikuisikänsä eri puolilla maailmaa matkustellut ja 50 maassa teoksiaan esittänyt taiteilija.

Valokuvien ja maalausten rinnalle on syntynyt sarja lyhytelokuvia sekä suuri veistosinstallaatio. Marita Liulia työskentelee museossa samaan tapaan kuin teatterissa, joten valmistuva näyttely on elämyksellinen kokonaistaideteos, jonka luomiseen osallistuvat lavastaja ja valosuunnittelija.

Marita Liulia – Kultakausi
yksityisnäyttely

Serlachius-museo Gösta, Mänttä

5.11. 2016–23.4. 2017 

bottom of page